אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 8

:
:
:
2014
--
1
FPGA
)
Altera
(
VHDL
,
.
,
ܥܧܨ
ሺଵሻ
.
!"
.
.
"
10Mhz
#
.
.
"
"
$
%
,
-
FEC
)
BER
(
.
.
"
½
$
2
)
K=3
.(
)
.(
VHDL
FPGA
.
.
$
.
)1 (
ForwardError Correction
-
.
"
,
#
"
.
"
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,276