אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 7

8
,
אנטנות
10
12
16
22
24
46
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,276