אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 3

...
...
. 5
תואר ראשון
B.Sc.
. 7
..
...
51
..
115
163
221
תואר שני
M.Sc.
241
267
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 2,276