אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 20

:
:
:
LED
2014
--
1
.
"
$
LED
,
% "
.
" "
LED
.
"
!
" %
.
"
.
% "
"
.
- LED
.
,
,
$
.
"
.
,
$
.
$ $
.
$
.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...276