אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 18

:
:
:
'
CCD
'
2014
--
3
"
CCD
,
,
Overlay
%
)
(
"
.
Altera
$ % "
,
,
%
"
.
% "
"
CCD
.
"
$
.
FPGA
.
"
.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...276