אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 17

:
:
:
'
2014
--
2
CCD
'
.
CCD
"
.
,
,
,
S/H
CDS
.
"
)
MultiSim/ORCAD
.(
"
CCD
+
CCD
CCD
CDS
Analog to
Digital
$
BLACK
CLAMPING
)
ALTERA
(
CCD
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...276