אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 16

:
:
:
'
CCD
'
2014
--
1
"
CCD
,
,
.
CCD
,
,
" $
,
,
.
.CCD
%
.
$
-
.
$
"
.
"
.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...276