אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 14

:
!
:
:
-
2014
---
1
-
%
#
"
.
% "
:
)
.(
.
:
"
,
" $
$
/
.
.
% " "
)
-
(
,
"
)
( ".
%
,
%
"
"
"
.
:
:
$
)
AC
(
22KV
$ %
)
DC
(
320V
.
3
2
%
1250KVA
630KVA
.
%
)
.(
"
"
!
%3
.
$
.
:
%
.
"
$
" %
"
" "
"
$
.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...276