אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 13

:
:
:
2014
--
2
,
:
,
.
"
%
,
$
"
"
.
"
)
22kV
( $
,
%
)
0.405kV
( $
$
)
1000V
(,
,
,
:
" "
"
,
,
"
"
$
:
" "
,
%
,
"
.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...276