אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב | תערוכת פרויקטי גמר 2014 - קטלוג פרויקטים - page 10

:
#
:
:
'
2014
--
1
.
)
FM
( ,
" %
.
%
%
.
10
MHz
30
-
100
.
$
"
.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 2,3,4,5,6,7,8,9,276